Elektro revize Zlín - Revize elektrických zařízení Zlín

Elektro revize Zlín - Karel Ševčík
 
MONTÁŽ A REVIZE ZAŘÍZENÍ DO 35kV
Elektro revize Zlín s.r.o.
VŠE PRO VAŠI SPOKOJENOST A BEZPEČNOST
class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity
class-header-multimedia
class-header-3d
class-header-performance
class-header-performance
class-header-performance
class-header-performance
class-header-performance
class-header-performance

Elektrické zařízení do 1000V

Pevně instalovaným elektrickým zařízením do 1000 V (NN) se rozumí veškeré pevně uložené nepohyblivé rozvody.

Tedy rozvody světelné, zásuvkové a veškeré obvody s napětím od 230 V/50 Hz do 400 V/50 Hz, včetně jistících prvků a komponentů.

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

 • výchozí
 • pravidelné (periodické)
 • mimořádné
 • dílčí

Dle potřeby lze některé z uvedených typů kombinovat, např. dílčí-výchozí, dílčí-periodická apod. Termíny provádění těchto revizí stanovuje ČSN 33 1500 a také ČSN 33 2000-6.

Příklady druhů revizí podle rozsahu a zaměření:

 • výchozí revize pevně instalovaných elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-6)
 • pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení uvedených do provozu před 1.1.1996 dle ČSN 33 1500 (ČSN 34 1010))
 • pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení uvedených do provozu před 1.1.2009 dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-4-41)
 • pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
 • výchozí a pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení prostorů s vanou nebo sprchou a umývacích prostorů dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.2)
 • výchozí a pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení na staveništích a demolicích dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-7-704 ed.2)

...apod.

Výstupní formát:

Výstupním formátem je revizní zpráva.

Elektrické zařízení nad 1000V

Revize elektrického zařízení nad 1000 V:

Pevně instalovaným elektrickým zařízením nad 1000 V (VN) se rozumí veškeré pevně uložené nepohyblivé rozvody.

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

 • výchozí
 • pravidelné (periodické)
 • mimořádné
 • dílčí

Dle potřeby lze některé z uvedených typů kombinovat, např. dílčí-výchozí, dílčí-periodická apod. Termíny provádění těchto revizí částečně stanovuje ČSN 33 1500.

Příklady revizí podle rozsahu a zaměření:

 • revize pevně instalovaného elektrického zařízení trafostanice
 • revize pevně instalovaného elektrického zařízení rozvodny VN

...apod.

Výstupní formát:

Výstupním formátem je revizní zpráva.

Hromosvody a uzemnění

Hromosvod je atypické zařízení v tom smyslu, že za normálních okolností nevykazuje žádnou činnost - ta se projeví až při výboji atmosférické elektřiny - úderu blesku.

Proč provádět revize hromosvodů?

 • revize hromosvodů jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
 • ochráníte vnitřní elektrické sítě před účinky atmosférické elektřiny
 • zajistíte ochrany počítačů, elektroniky a spotřebičů před účinky blesku
 • zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu
 • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na životě nebo majetku
 • podle Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize hromosvodů zajistit
 • revize hromosvodů poskytují právní ochranu provozovatele
 • podmínkou pro certifikaci ISO jsou revize hromosvodů
 • revize hromosvodů vyžadují výše uvedené normy

Revize hromosvodů - druhy revizí:

 • výchozí - při prvním uvedení zařízení do provozu, nebo po celkové rekonstrukci
 • pravidelné - u hromosvodů již provozovaných
 • mimořádné - po úderu blesku, opravě hromosvodu, střechy nebo po zateplení objektu

Revize hromosvodů provádíme na objektech všeho druhu a napětí.

Revize hromosvodů – orientační ceník včetně DPH:

Rodinný domek se dvěma svodyod 1000,-Kč
Větší dům se třemi a více svodyod 1300,-Kč
Větší a průmyslové budovyna přání Vám zpracujeme přesnou kalkulaci

Mimo Zlín účtujeme náklady na dopravu ve výši 8 Kč/km.

Revize hromosvodů – tabulka termínů revizí dle ČSN 331500:

Druh objektu:Revizní lhůty v letech:
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C32
ostatní4

Elektrické stroje a zařízení

Zkoušky elektrických zařízení strojů:

Revize hromosvodů provádíme na objektech všeho druhu a napětí.

Elektrické, elektronické a programovatelné elektronické zařízení a systémy u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem

Zkoušky se provádějí:v

 • dle ČSN EN 60204-1 ed.2 a norem souvisejících v termínu - nejpozději za 12 měsíců

Výstupní formát:

 • Výstupním formátem je soubor revizní dokumentace

Satelity a internet

Montáž satelitů a internetu:

Provádíme veškeré práce spojené se satelitní technikou a rozvodů pozemního vysílani DVB-T, rekonstrukce společných televizních antén (STA) i společných satelitních antén v bytových domech tak, aby byl zajištěn kvalitní příjem signálu. Montáž satelitů, Skylink, Upc, DigiTV a dalších, nastavení a ladění satelitních přijímačů vč. Linux boxů. Každému zákazníkovi připravíme kompletní projekt na míru od vypracování cenové nabídky a6 po instalaci anténních systémů. Dále šíroké možnosti připojení k síti internet, vytvoření sítě LAN či bezdrátových Wi-Fi spojů 5GHz a 10GHz.

© Ing. Karel Ševčík 2014-2023 | webdesign SKILL production s.r.o | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid