Elektro revize Zlín - Revize elektrických zařízení Zlín

Elektro revize Zlín - Karel Ševčík
 
MONTÁŽ A REVIZE ZAŘÍZENÍ DO 35kV
Elektro revize Zlín s.r.o.
VŠE PRO VAŠI SPOKOJENOST A BEZPEČNOST
class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity
class-header-multimedia
class-header-3d
class-header-performance
class-header-performance
class-header-performance
class-header-performance
class-header-performance
class-header-performance

Elektrické zařízení do 1000V

Pevně instalovaným elektrickým zařízením do 1000 V (NN) se rozumí veškeré pevně uložené nepohyblivé rozvody.

Tedy rozvody světelné, zásuvkové a veškeré obvody s napětím od 230 V/50 Hz do 400 V/50 Hz, včetně jistících prvků a komponentů.

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

 • výchozí
 • pravidelné (periodické)
 • mimořádné
 • dílčí

Dle potřeby lze některé z uvedených typů kombinovat, např. dílčí-výchozí, dílčí-periodická apod. Termíny provádění těchto revizí stanovuje ČSN 33 1500 a také ČSN 33 2000-6.

Příklady druhů revizí podle rozsahu a zaměření:

 • výchozí revize pevně instalovaných elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-6)
 • pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení uvedených do provozu před 1.1.1996 dle ČSN 33 1500 (ČSN 34 1010))
 • pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení uvedených do provozu před 1.1.2009 dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-4-41)
 • pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
 • výchozí a pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení prostorů s vanou nebo sprchou a umývacích prostorů dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.2)
 • výchozí a pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení na staveništích a demolicích dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-7-704 ed.2)

...apod.

Výstupní formát:

Výstupním formátem je revizní zpráva.

Elektrické zařízení nad 1000V

Revize elektrického zařízení nad 1000 V:

Pevně instalovaným elektrickým zařízením nad 1000 V (VN) se rozumí veškeré pevně uložené nepohyblivé rozvody.

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

 • výchozí
 • pravidelné (periodické)
 • mimořádné
 • dílčí

Dle potřeby lze některé z uvedených typů kombinovat, např. dílčí-výchozí, dílčí-periodická apod. Termíny provádění těchto revizí částečně stanovuje ČSN 33 1500.

Příklady revizí podle rozsahu a zaměření:

 • revize pevně instalovaného elektrického zařízení trafostanice
 • revize pevně instalovaného elektrického zařízení rozvodny VN

...apod.

Výstupní formát:

Výstupním formátem je revizní zpráva.

Elektrické spotřebiče

Revize elektrospotřebičů a nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2

Cílem těchto norem je zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem a požárem.

Proč provádět revize elektrospotřebičů?

 • revize elektrospotřebičů vyžadují normy, Zákoník práce a legislativa
 • revize elektrospotřebičů poskytují právní ochranu provozovatele
 • může u vás revize kontrolovat IP (Inspektorát Práce) - ZEJMÉNA PŘI ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
 • IP vám může udělit blokovou pokutu do výše 2.000.000,- Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
 • revize elektrospotřebičů zamezí problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem
 • pokud nemáte platné revize, hrozí vám důrazný postih za nedodržení zákona nebo žaloba od poškozeného
 • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
 • ze Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize elektrospotřebičů zajistit
 • revize spotřebičů a nářadí jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO

Podle našich zkušeností je nebezpečných spotřebičů cca 4%.

Pokud je ve firmě více spotřebičů, pravděpodobně bude minimálně jeden nebezpečný.

Ohořelá prodlužovací šňůra Ohořelá rozdvojka Ohořelá rozdvojka Ohořelá koncovka

Revize elektrospotřebičů a nářadí - ceník bez DPH:

Ceny revizí elektrospotřebičů a nářadí jsou závislé na stavu, počtu, umístění spotřebičů, poskytnuté součinnosti, množství a dostupnosti.

Tyto ceny jsou orientační, na přání vypracujeme přesnou kalkulaci.

do 20 kusů 1500,-Kč
21 až 100 kusů 70,-Kč/ks
101 až 500 kusů 60,-Kč/ks
      více než 500 kusů                dle dohody        

Cena revize zahrnuje:

 • označení spotřebiče štítkem s termínem příští revize
 • prohlídku, zkoušku, měření a vyhodnocení
 • vydání protokolu v papírové nebo elektronické podobě
 • sledování termínu dalších revizí, dopravu ve Zlíně

Standardní nabídku můžeme rozšířit na míru zákazníkovi, například o inventarizaci, opravy, protokol doplnit o poučení uživatele dle vnitřního předpisu provozovatele atd.

Revize elektrospotřebičů a ručního nářadí – tabulka termínů revizí dle ČSN 33 1600 ed.2

Skupina elektrických spotřebičůspotřebiče držené v ruce a nářadípřenosné spotřebiče
revizerevize
Apřed vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich uživateli
Btřídy I1 x za 3 měsíce1 x za 6 měsíců
třídy II a III1 x za 6 měsíců
Ctřídy I1 x za 6 měsíců1 x za 2 roky
třídy II a III1 x za rok
Dtřídy I1 x za rok1 x za 2 roky
třídy II a III1 x za rok
Etřídy I1 x za rok1 x za 2 roky
třídy II a III1 x za rok

Rozdělení elektrických spotřebičů podle druhu užívání:

 • skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
 • skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zeměďelských pracích, atp.)
 • skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
 • skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny, atp.)
 • skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Rozdělení elektrických spotřebičů a nářadí podle třídy ochrany:

 • třída ochrany I - se základní izolací a neživými částmi spojenými s PE
 • třída ochrany II - s ochranou živých i neživých částí izolací
 • třída ochrany III - napájené bezpečným napětím

Hromosvody a uzemnění

Hromosvod je atypické zařízení v tom smyslu, že za normálních okolností nevykazuje žádnou činnost - ta se projeví až při výboji atmosférické elektřiny - úderu blesku.

Proč provádět revize hromosvodů?

 • revize hromosvodů jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
 • ochráníte vnitřní elektrické sítě před účinky atmosférické elektřiny
 • zajistíte ochrany počítačů, elektroniky a spotřebičů před účinky blesku
 • zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu
 • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na životě nebo majetku
 • podle Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize hromosvodů zajistit
 • revize hromosvodů poskytují právní ochranu provozovatele
 • podmínkou pro certifikaci ISO jsou revize hromosvodů
 • revize hromosvodů vyžadují výše uvedené normy

Revize hromosvodů - druhy revizí:

 • výchozí - při prvním uvedení zařízení do provozu, nebo po celkové rekonstrukci
 • pravidelné - u hromosvodů již provozovaných
 • mimořádné - po úderu blesku, opravě hromosvodu, střechy nebo po zateplení objektu

Revize hromosvodů provádíme na objektech všeho druhu a napětí.

Revize hromosvodů – orientační ceník bez DPH:

Rodinný domek se dvěma svodyod 1000,-Kč
Větší dům se třemi a více svodyod 1300,-Kč
Větší a průmyslové budovyna přání Vám zpracujeme přesnou kalkulaci

Mimo Zlín účtujeme náklady na dopravu ve výši 8 Kč/km.

Revize hromosvodů – tabulka termínů revizí dle ČSN 331500:

Druh objektu:Revizní lhůty v letech:
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C32
ostatní4

Elektrické stroje a zařízení

Zkoušky elektrických zařízení strojů:

Revize hromosvodů provádíme na objektech všeho druhu a napětí.

Elektrické, elektronické a programovatelné elektronické zařízení a systémy u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem

Zkoušky se provádějí:v

 • dle ČSN EN 60204-1 ed.2 a norem souvisejících v termínu - nejpozději za 12 měsíců

Výstupní formát:

 • Výstupním formátem je soubor revizní dokumentace

Nouzové osvětlení

Revize nouzového a náhradního osvětlení:

Nouzovým únikovým osvětlením se dle čl.3.1 ČSN EN 1838 (36 0453) rozumí takové osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku hlavního osvětlení.

Tedy rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem (akumulátor uvnitř osvětlovacího tělesa) nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí (např. 12V, 24V apod.), včetně jistících prvků a komponentů.

Dále se nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 1838 (36 0453) dělí na:

 • nouzové osvětlení únikových cest dle čl.3.4
 • protipanické osvětlení dle čl.3.5
 • nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem dle čl.3.6

Náhradním osvětlením se dle čl.3.7 ČSN EN 1838 (36 0453) rozumí takové osvětlení, které slouží k pro orientaci v případě zhasnutí hlavního osvětlení (např. v kinech, divadlech, klubech apod.).

Tedy rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem (akumulátor uvnitř osvětlovacího tělesa) nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí (např. 12V, 24V apod.), včetně jistících prvků a komponentů.

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

 • výchozí
 • pravidelné (periodické)
 • mimořádné
 • dílčí

Dle potřeby lze některé z uvedených typů kombinovat, např. dílčí-výchozí, dílčí-periodická apod.

Tedy rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem (akumulátor uvnitř osvětlovacího tělesa) nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí (např. 12V, 24V apod.), včetně jistících prvků a komponentů.

Údržba a zkoušky se provádí v termínech:

 • Denně - dle čl.7.2.2 ČSN EN 50172 (36 0631) musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují.
 • 1 x za měsíc - dle čl.7.2.3 ČSN EN 50172 (36 0631) nutno simulovat výpadek napájení ze sítě po dobu nezbytně nutnou k ověření rozsvícení.
 • 1 x za 12 měsíců - dle čl.7.2.4 ČSN EN 50172 (36 0631) u každého svítidla se kontroluje, zda splňuje stanovenou dobu svícení udanou výrobcem.

Revize nouzového únikového osvětlení a náhradního osvětlení se provádějí:

dle ČSN EN 1838 (36 0453, v platnosti od 1.10.2000), ČSN EN 60598-2-22 (36 0600, v platnosti od 1.8.1999), ČSN EN 50172 (36 0631, v platnosti od 1.3.2005), ČSN EN 12464-1 (36 0450, v platnosti od 1.3.2004 do 1.4.2012) s přihlédnutím k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a normám souvisejícím.

Termín provádění pravidelných revizí se odvíjí od druhu prostředí, charakteristiky budov, počtu osob, materiálu ze kterého je budova apod. dle ČSN 33 1500.

Výstupní formát:

Výstupním formátem je revizní zpráva

© Ing. Karel Ševčík 2014-2024 | webdesign SKILL production s.r.o | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid